Sazināties ar mums:

+371 67 630 706

Copyrights 2013 © sia Intellog

Made by Amparo

Konteinieru tipi

 • Standarts 20-pēdu konteiners

  Svars (kg):

  Max. bruto                24000

  Tara                          2080

  Max. ielāde                21920
   

  Izmēri  (mm):           Garums    Platums     Augstums

  Ārējie                       6096         2370           2591

  Iekšējie                     5935         2335           2383

  Durvis                                       2335           2292
   

  Kravu ietilpība (tilpums, m333.9

   

 • 40-pēdu standarta konteiners

  Svars (kg):

  Max. bruto                 30480

  Tara                           3900

  Max. ielāde                 26580
   

  Izmēri  (mm):          Garums       Platums     Augstums

  Ārējie                      12192            2438           2591

  Iekšējie                   12022           2352            2395

  Durvis                                         2343           2280
   

  Kravu ietilpība (tilpums, m3) 67.7

   
 • 40-pēdu paaugstinātās ietilpības konteiners (high cube) standarta

  Svars (kg):

  Max. bruto                 30480

  Tara                           4150

  Max. ielāde                26330
   

  Izmēri  (mm):     Garums       Platums     Augstums

  Ārējie                 12192            2438           2895

  Iekšējie               12022           2352           2700

  Durvis                                    2340           2585
   

  Kravu ietilpība (tilpums, m3) 76.4

   
 • 45-pēdu paaugstinātās ietilpības konteiners (high cube)

  Svars (kg):

  Max. bruto                 32500

  Tara                           5050

  Max. ielāde                 27450
   

  Izmēri  (mm):          Garums       Platums     Augstums

  Ārējie                      13720           2438           2896

  Iekšējie                    13560          2352            2700

  Durvis                                        2340            2585
   

  Kravu ietilpība (tilpums, m3) 86

   

   

 • 20-pēdu refrižeratora konteiners

  Svars (kg):

  Max. bruto                 27000

  Tara                           3050

  Max. ielāde                 23950
   

  Izmēri  (mm):         Garums       Platums     Augstums

  Ārējie                     6096            2370           2591

  Iekšējie                   5455            2260           2275

  Durvis                                        2237            2260
   

  Kravu ietilpība (tilpums, m3) 28

   
 • 40-pēdu refrižeratora konteiners

  Svars (kg):

  Max. bruto                 30480

  Tara                           4370

  Max. ielāde                 26110
   

  Izmēri  (mm):         Garums       Platums     Augstums

  Ārējie                     12192            2438           2591

  Iekšējie                   11555           2286           2280

  Durvis                                        2285           2245
   

  Kravu ietilpība (tilpums, m3) 60.2

   
 • 20-pēdu konteiners ar mīksto augšu (Open Top)

  Svars (kg):

  Max. bruto                 24000

  Tara                           2440

  Max. ielāde                21560
   

  Izmēri  (mm):      Garums       Platums     Augstums

  Ārējie                  6096            2438          2591

  Iekšējie               5902             2240           2352

  Durvis                                     2335           2240
   

  Kravu ietilpība (tilpums, m3) 32.0

   
 • 40-pēdu konteiners ar mīksto augšu (Open Top)

  Svars (kg):

  Max. bruto                 36000

  Tara                           4430

  Max. ielāde                 31570
   

  Izmēri  (mm):        Garums       Platums     Augstums

  Ārējie                    12192            2438           2591

  Iekšējie                  12021           2350           2330

  Durvis                                      2338            2234
   

  Kravu ietilpība (tilpums, m3) 66.7

   
 • 20-pēdu konteiners Flat Rack

  Svars (kg):

  Max. bruto                 30480

  Tara                           2950

  Max. ielāde                 27530
   

  Izmēri  (mm):        Garums       Platums     Augstums

  Ārējie                    6096            2438           2591

  Iekšējie                  5727            2240           2170


   

  Kravu ietilpība (tilpums, m3) 27.9

   
 • 40-pēdu konteiners Flat Rack

  Svars (kg):

  Max. bruto                 45000

  Tara                           5530

  Max. ielāde                 32767
   

  Izmēri  (mm):         Garums       Platums     Augstums

  Ārējie                     12192            2438           2591

  Iekšējie                   12032           2240           2034


   

  Kravu ietilpība (tilpums, m3) 54.8

   

INCOTERMS 2010

Ielādē INCOTERMS 2010

 • EXW – No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums)

EXW nozīmē, ka pārdevējs konkrētā datumā padara preces pieejamas pārvadāšanai no savām telpām (rūpnīca, noliktava, ražotne). Pircējs apmaksā visus ar transportēšanu saistītos izdevumus un ir atbildīgs par visiem apdraudējumiem preces ceļā līdz galamērķim.

 • FCA – Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)

Pārdevējs, pēc eksporta muitas formalitāšu nokārtošanas, nodod norādītajā vietā preces pirmā pārvadātāja (kuru ir nosaucis pircējs) rīcībā. Pārdevējs maksā par pārvadājumu līdz norādītajai piegādes vietai, un visi riski par pārvadājumu pāriet pircējam pēc preču nodošanas pirmajam pārvadātājam.

 • CPT – Transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

Pārdevējs apmaksā transportēšanu. Riski pāriet pircējam pēc preču nodošanas pirmajam pārvadātājam importēšanas vietā.

 • CIP – Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

Konteineru transporta / multimodāla transporta ekvivalents nosacījumiem CIF. Pārdevējs maksā par pārvadājumu un apdrošināšanu līdz nosauktajai piegādes vietai, bet riski pāriet pircējam brīdī, kad preces tiek nodotas pirmajam pārvadātājam.

 • DAT – Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)

Pārdevējs sedz izmaksas par pārvadājumu līdz noteiktai noliktavai galamērķa valstī, izņemot izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu, un uzņemas visus riskus līdz kravas izkraušanai norādītajā galamērķa valsts noliktavā.

 • DAP – Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)

Pārdevējs sedz izmaksas par pārvadājumu līdz noteiktai vietai galamērķa valstī, izņemot izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu, un uzņemas visus riskus līdz brīdim, kad krava ir gatava izkraušanai, izkraušanu veic pircējs.

 • DDP – Piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums)

Pārdevējs ir atbildīgs par preču nogādi līdz nosauktajai vietai galamērķa valstī un apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar preču nogādi līdz galamērķim, ieskaitot importa nodevas un nodokļu nomaksu. Pircējs ir atbildīgs par izkraušanu.  Šie nosacījumi paredz, ka lielāko atbildību par riskiem, kas saistīti ar transportēšanu, uzņemas pārdevējs un nosaka pircējam vismazāko atbildību. 

 

Transportēšana pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem

 

 • FAS – Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)

Pārdevējam ir jāpiegādā krava līdz kuģim nosauktajā ostā. Pārdevējam ir jānokārto muitas eksporta formalitātes. Pamatā šo terminu izmanto smagsvara vai beramām kravām.

 • FOB – Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)

Pārdevējam ir jāpiegādā krava ar uzkraušanu uz kuģa, kuru nosaucis pircējs. Izmaksas un riski pāriet pircējam brīdī, kad krava ir uzkrauta uz kuģa. Pārdevējam ir jānokārto muitas eksporta formalitātes.

 • CFR – Cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

Pārdevējam ir jāsedz visas izmaksas par kravas nogādi līdz galamērķa ostai. Tomēr riski pāriet pircējam brīdī, kad krava ir uzkrauta uz kuģa. Kravas apdrošināšana NAV iekļauta cenā. Šis termins iepriekš ir bijis pazīstam kā CNF (C&F). Tikai jūras transportam.

 • CIF – Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

Tieši tas pats, kas CFR, taču pārdevējam ir papildus jānokārto un jāapmaksā kravas apdrošināšana. Tikai jūras transportam.

Pārvadātāja atbildība

Ja transportēšanas laikā prece tiek bojāta, tās īpašnieks ir tiesīgs no pārvadātāja pieprasīt zaudējumu atlīdzību. Par pārvadātāja atbildību (preces īpašniekam) nav atsevišķi jāmaksā. Kas ir jāzina par pārvadātāja atbildīnas apdrošināšanu:

 • Pārvadātāja atbildības maksimālā likme ir līdz 19 SDR jeb apmēram 20 EUR par kravas 1 bruto kilogramu (AWB apdrošināšana);

 • pārvadātāja atbildības maksimālā likme autopārvadājumiem ir līdz 8,33 SDR jeb apmēram 9 EUR par kravas 1 bruto kilogramu (CMR apdrošināšana);

 • pārvadātāja atbildības maksimālā likme jūras transportam ir līdz 2 SDR jeb apmēram 666,67 SDR par kravas 1 bruto kilogramu (B/L apdrošināšana);

 • Ja krava ir zaudēta vai bojāta vietējā transportēšanas procesa laikā, pārvadātāja atbildību nosaka attiecīgās valsts normatīvie akti

 • Atbildības apdrošināšana tāpat kā jebkura cita apdrošināšana atlīdzina zaudējumu uz reālā svara pamata, t.i. ne uz iespējamā apjoma svara pamata

Jāatceras, ka papildus atlīdzinājuma likmju ierobežojumiem, pārvadātāja atbildība ietver sevī tikai tādus zaudējumus, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ja tos radījuši apstākļi, ko pārvadātājs ņav varējis novērst (piemēram, laupīšana).

Ja kravas vērtība pārsniedz iepriekšminētās pārvadātāja atbildības apdrošināšanas maksimālās likmes, un ja Jūs vēlaties kravu apdrošināt arī pret tādiem riskiem, kuru gadījumā pārvadātājs nav atbildīgs par kravai nodarītajiem zaudējumiem, mēs iesakām pasūtīt pilnu apdrošināšanu pret visiem riskiem saskaņā ar ICC (A) noteikumiem.