Kas ir Incoterms?

Incoterms ir starptautiskie noteikumi vārdnīcās formātā, kas sniedz nepārprotamu skaidrojumu visbiežāk izmantotajiem tirdzniecības nosacījumiem ārējā tirdzniecībā, īpaši attiecībā uz franco — vieta kur atbildība pāriet no pārdevēja pircējam.

EXW (EX Works)

EXW nozīmē, ka pārdevējs konkrētā datumā padara preces pieejamas pārvadāšanai no
savām telpām (rūpnīca, noliktava, ražotne). Pircējs apmaksā visus ar transportēšanu
saistītos izdevumus un ir atbildīgs par visiem apdraudējumiem preces ceļā līdz
galamērķim.

FCA (Free Carrier)

Pārdevējs, pēc eksporta muitas formalitāšu nokārtošanas, nodod norādītajā vietā preces
pirmā pārvadātāja (kuru ir nosaucis pircējs) rīcībā. Pārdevējs maksā par pārvadājumu līdz
norādītajai piegādes vietai, un visi riski par pārvadājumu pāriet pircējam pēc preču
nodošanas pirmajam pārvadātājam.

CPT (Carriage Paid To)

Pārdevējs apmaksā transportēšanu. Riski pāriet pircējam pēc preču nodošanas pirmajam
pārvadātājam importēšanas vietā.

CIP (Carriage & Insurance Paid)

Konteineru transporta / multimodāla transporta ekvivalents nosacījumiem CIF. Pārdevējs
maksā par pārvadājumu un apdrošināšanu līdz nosauktajai piegādes vietai, bet riski pāriet
pircējam brīdī, kad preces tiek nodotas pirmajam pārvadātājam.

DAT (Delivered at Terminal)

Pārdevējs sedz izmaksas par pārvadājumu līdz noteiktai noliktavai galamērķa valstī,
izņemot izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu, un uzņemas visus
riskus līdz kravas izkraušanai norādītajā galamērķa valsts noliktavā.

DAP (Delivered at Place)

Pārdevējs sedz izmaksas par pārvadājumu līdz noteiktai vietai galamērķa valstī, izņemot
izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu, un uzņemas visus riskus līdz
brīdim, kad krava ir gatava izkraušanai, izkraušanu veic pircējs.

DDP (Delivered Duty Paid)

Pārdevējs ir atbildīgs par preču nogādi līdz nosauktajai vietai galamērķa valstī un apmaksā
visus izdevumus, kas saistīti ar preču nogādi līdz galamērķim, ieskaitot importa nodevas
un nodokļu nomaksu. Pircējs ir atbildīgs par izkraušanu. Šie nosacījumi paredz, ka lielāko
atbildību par riskiem, kas saistīti ar transportēšanu, uzņemas pārdevējs un nosaka
pircējam vismazāko atbildību.

FAS (Free Alongside Ship)

Pārdevējam ir jāpiegādā krava līdz kuģim nosauktajā ostā. Pārdevējam ir jānokārto muitas
eksporta formalitātes. Pamatā šo terminu izmanto smagsvara vai beramām kravām.

FOB (Free on Board)

Pārdevējam ir jāpiegādā krava ar uzkraušanu uz kuģa, kuru nosaucis pircējs. Izmaksas un
riski pāriet pircējam brīdī, kad krava ir uzkrauta uz kuģa. Pārdevējam ir jānokārto muitas
eksporta formalitātes.

CFR (Cost & Freight)

Pārdevējam ir jāsedz visas izmaksas par kravas nogādi līdz galamērķa ostai. Tomēr riski
pāriet pircējam brīdī, kad krava ir uzkrauta uz kuģa. Kravas apdrošināšana NAV iekļauta
cenā. Šis termins iepriekš ir bijis pazīstam kā CNF (C&F). Tikai jūras transportam.

CIF (Cost Insurance & Freight)

Tieši tas pats, kas CFR, taču pārdevējam ir papildus jānokārto un jāapmaksā kravas
apdrošināšana. Tikai jūras transportam.